Biz hakda

HanDe-de diňe gün şöhlelerinden goraýan matalar däl, eýsem körler hem bar.Zerurlygyňyzy kör körler, zebra körleri, wenetiýaly körler, bal arylary, süýümli kölegeler we motorly ergin ýaly körlerde tapyp bilersiňiz.Bazarda artykmaçlyk berýän iki sany esasy önümimiz bar, ilki bilen gün şöhlesinden goraýan rolikli örtüklerimiz matanyň zawodymyzda dizaýn edilendigi we öndürilýändigi sebäpli ýokary çykdajyly peýdasy bar, taslamaňyz we ýaşaýyş jaýyňyz üçin iň pes bahany tapyp bilersiňiz.Ikinjiden, işiňize ýokary baha goşjak akylly ulgam gurmak bilen utgaşdyrmak üçin akylly we motorlaşdyryş ulgamymyzy ösdürdik.Mundan başga-da, diňe bir kör satyn alyp bilersiňiz, bu bolsa 3 günüň içinde gutarýar we 10 günüň içinde jaýyňyzy alyp bilersiňiz.

||Arzaňyz üçin zerur çözgütler ||

Önümiň hili

Ajaýyp ussatlyk

HanDe Guanç Guangzhououda ýerleşýär.HanDe, gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we söwda ýaly birleşdirilen ýokary tehnologiýa kärhanasy bolup, 2005-nji ýyldan bäri Güneşli ekran matasyna ýöriteleşýär we kör bolýar.Biz ýokary dik we integrirlenen kompaniýa we dünýä derejesindäki enjamlar we ýokary hünärli işgärlerimiz bar.Önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna satylýar.Ajaýyp hiliň durnukly önümçilige we hil gözegçiligine esaslanýandygyna ynanýarys.

Müşderilerimize ýokary hilli önümler bermek üçin çig mal, önümçilik, gözden geçirmek we gaplamak işine berk gözegçilik edýäris.Fabricshli matalarymyz doly gözden geçirilýär we Greenguard Gold şahadatnamasyny, şeýle hem Europeanewropanyň Oeko-Tex Standard 100-i aldy.

cgkuf

Hünär ussatlygy

cvbn

Professional topar

nmgf

Iň oňat çözgüt

||Arzaňyz üçin zerur çözgütler ||

Önümiň hili

Ajaýyp ussatlyk

HanDe Guanç Guangzhououda ýerleşýär.HanDe, gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we söwda ýaly birleşdirilen ýokary tehnologiýa kärhanasy bolup, 2005-nji ýyldan bäri Güneşli ekran matasyna ýöriteleşýär we kör bolýar.Biz ýokary dik we integrirlenen kompaniýa we dünýä derejesindäki enjamlar we ýokary hünärli işgärlerimiz bar.Önümlerimiz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna satylýar.Ajaýyp hiliň durnukly önümçilige we hil gözegçiligine esaslanýandygyna ynanýarys.

Müşderilerimize ýokary hilli önümler bermek üçin çig mal, önümçilik, gözden geçirmek we gaplamak işine berk gözegçilik edýäris.Fabricshli matalarymyz doly gözden geçirilýär we Greenguard Gold şahadatnamasyny, şeýle hem Europeanewropanyň Oeko-Tex Standard 100-i aldy.

cgkuf

Hünär ussatlygy

cvbn

Professional topar

nmgf

Iň oňat çözgüt

Hyzmatdaşlyk müşderisi

partners

KERTIFIKASI MA MAGLUMATY

certificate

ÖNÜMLER

MANUFACTURE SHOW1

Zawod

MANUFACTURE SHOW3

Topar

MANUFACTURE SHOW5

DR

MANUFACTURE SHOW7

Barlag

about_us_1

Okuw ussahanasy

MANUFACTURE SHOW6

Ammar