Biz bilen habarlaşyň

“Hande Manufacturing” (China) Co., Ltd.

HanDe bilen habarlaşyň

Aşakdaky HanDe önüm toparyndan birini saýlaň, formany dolduryň we nädip kömek edip biljekdigimizi bize habar beriň!

Interior Roller Shade Fabrics

Içki rolikli kölegeli matalar

Exterior Solar Screen Fabrics1

Daşarky gün ekran matalary

hande1

Ineredener we taslama üçin beýleki ýörite matalar

outdoor furniture1

Daşky mebel sling matalary

hande3

Jaquard matalary

Feng nest shade

Bal taragynyň kölegeleri

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň