Habarlar

 • Which Window Coverings Are Best for Your Home’s Style?

  Öýüňiziň stili üçin haýsy penjire örtükleri iň gowusy?

  Penjireleriňizi bezemegiň usuly, öýüňizdäki atmosferanyň öwüsginini düzmekde uly rol oýnaýar.Öýüňize üýtgeşiklik bermekçi bolsaňyz, penjiräniň dogry örtügini saýlanyňyzda üns bermeli käbir zatlar bar.Biraz kömek gerek bolsa, t ...
  Koprak oka
 • Which Window Coverings Are Best for Your Home’s Style?

  Öýüňiziň stili üçin haýsy penjire örtükleri iň gowusy?

  Gözlegleriň, ofis gurşawy üçin (degişlilikde 68-70 gradus F. we tebigy yşyklandyryş) ideal temperaturanyň we ýagtylygyň bardygyny görkezendigini bilýärdiňizmi?Ofisiňizi ýa-da täjirçilik gurşawyňyzy bezemegiň usuly öndürijilige we işe uly täsir edip biler ...
  Koprak oka
 • 4 Reasons to Install Sheer Shades in Your Home.

  Öýüňizde kölegeleri gurmagyň 4 sebäbi.

  Gödek kölegeler “Şangri-la körler” diýlip hem atlandyrylýar.Mata innowasion funksional dizaýndan doly we penjire mata pudagynda iň ajaýyp ýagtylyk täsirine eýe.Lightagtylyk täsiri taýdan başga hiç bir penjire matasy ondan ýokary bolup bilmez.Gowy kölege ...
  Koprak oka