Mugt nusga

Mugt

Mysal

Müşderilerimiziň her satyn alýan zatlaryndan doly kanagatlanmagyny isleýäris.Hil önümleriniň elýeterli bolup biljekdigine ynanýarys.Gün şöhlesinden goraýan matalarymyzdan, kölegelerimizden we körlerimizden mugt nusgalary hödürleýäris, önümleriňize ilkinji gezek göz aýlap bilersiňiz, otagyňyza goşjak materiallaryňyz we reňkleriňiz barada habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.

Mugt nusgalar kiçi elli perdeler bilen çäklenýär ,
Nusgalary gysga wagtda size ibereris.Bizi gyzyklandyrýan önümleri e-poçta bilen iberiň.

Adam bilen habarlaşyň1:Tina.Lin

E-poçta:Tina.lin@handegroup.com.cn

Whatsapp: +86-13660828184(Tina.Lin)

Adam bilen habarlaşyň2:Arlene Deng

E-poçta:arlene.deng@handegroup.com.cn

Whatsapp:+ 86-13533866796(Arlene Deng)

Adam bilen habarlaşyň3:Wiwien

E-poçta:vivien.cheng@handegroup.com.cn

Whatsapp:+ 86-13751758835(Wiwien)

Adam bilen habarlaşyň4:Haley

E-poçta:haley.he@handegroup.com.cn

Whatsapp:+ 86-15812427294(Haley)