Gözleg we gözleg ukyby

R&D Capability

2017-nji ýylyň noýabr aýynda HanDe Guanç Guangzhouou R&D guramasy hökmünde ykrar edildi.Gözleg we önümçilik, önümçilik, hil, ýerinde gurnamak ýaly dürli ugurlarda hünärmen tehniki toparlarymyz bar.Şu wagta çenli HanDe birnäçe patent aldy.